No association between DAO and schizophrenia in a Japanese patient population: A multicenter replication study

Tohru Ohnuma, Nobuto Shibata, Hajime Baba, Kazutaka Ohi, Yuka Yasuda, Yukako Nakamura, Tomo Okochi, Hiroshi Naitoh, Ryota Hashimoto, Nakao Iwata, Norio Ozaki, Masatoshi Takeda, Heii Arai

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'No association between DAO and schizophrenia in a Japanese patient population: A multicenter replication study'. Together they form a unique fingerprint.