No association between tagging SNPs of SNARE complex genes (STX1A, VAMP2 and SNAP25) and schizophrenia in a Japanese population

Kunihiro Kawashima, Taro Kishi, Masashi Ikeda, Tsuyoshi Kitajima, Yoshio Yamanouchi, Yoko Kinoshita, Nagahide Takahashi, Shinichi Saito, Kazutaka Ohi, Yuka Yasuda, Ryota Hashimoto, Masatoshi Takeda, Toshiya Inada, Norio Ozaki, Nakao Iwata

Research output: Contribution to journalArticle

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'No association between tagging SNPs of SNARE complex genes (STX1A, VAMP2 and SNAP25) and schizophrenia in a Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences