Nocturia Potentially Influences Maintenance of Sexual Function in Elderly Men with Benign Prostatic Hyperplasia

Osamu Ishizuka, Hideyasu Matsuyama, Hideki Sakai, Akio Matsubara, Akira Nagaoka, Satoru Takahashi, Masayuki Takeda, Seiichiro Ozono, Ryoichi Shiroki, Taro Shuin, Isao Hara, Hidehiro Kakizaki, Taiji Tsukamoto, Tomonori Yamanishi, Osamu Yokoyama, Yoshiyuki Kakehi, Osamu Nishizawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Nocturia Potentially Influences Maintenance of Sexual Function in Elderly Men with Benign Prostatic Hyperplasia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences