Non-valvular atrial fibrillation patients with low CHADS2 scores benefit from warfarin therapy according to propensity score matching subanalysis using the J-RHYTHM Registry

Akiko Chishaki, Naoko Kumagai, Naohiko Takahashi, Tetsunori Saikawa, Hiroshi Inoue, Ken Okumura, Hirotsugu Atarashi, Takeshi Yamashita, Hideki Origasa, Masayuki Sakurai, Yuichiro Kawamura, Isao Kubota, Kazuo Matsumoto, Yoshiaki Kaneko, Satoshi Ogawa, Yoshifusa Aizawa, Masaomi Chinushi, Itsuo Kodama, Eiichi Watanabe, Yukihiro KoretsuneYuji Okuyama, Akihiko Shimizu, Osamu Igawa, Shigenobu Bando, Masahiko Fukatani

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Non-valvular atrial fibrillation patients with low CHADS2 scores benefit from warfarin therapy according to propensity score matching subanalysis using the J-RHYTHM Registry'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences