Nutrition status predicts severity of vascular calcification in non-dialyzed chronic kidney disease

Kazuhiro Harada, Susumu Suzuki, Hideki Ishii, Kenshi Hirayama, Toshijiro Aoki, Yohei Shibata, Yosuke Negishi, Takuya Sumi, Kazuhiro Kawashima, Ayako Kunimura, Yosuke Tatami, Toshiki Kawamiya, Dai Yamamoto, Ryota Morimoto, Yoshinari Yasuda, Toyoaki Murohara

Research output: Contribution to journalArticle

10 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Nutrition status predicts severity of vascular calcification in non-dialyzed chronic kidney disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences