Observational study of the effects of dabigatran on gastrointestinal symptoms in patients with non-valvular atrial fibrillation

Takeshi Yamashita, Eiichi Watanabe, Takanori Ikeda, Tsuyoshi Shiga, Kengo F. Kusano, Naohiko Takahashi, Toshiyuki Takahashi, Akira Nozaki, Masashi Kasao, Tohru Fukatsu, Yuichiro Kawamura, Takashi Komatsu, Naoki Matsumoto, Tomoharu Arakawa, Atsushi Sugiura, Tetsu Iwao, Tatsuhiko Ooie

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Observational study of the effects of dabigatran on gastrointestinal symptoms in patients with non-valvular atrial fibrillation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences