Overview of regular dialysis treatment in Japan (as of 31 December 2005)

Shigeru Nakai, Ikuto Masakane, Takashi Akiba, Kunitoshi Iseki, Yuzo Watanabe, Noritomo Itami, Naoki Kimata, Takashi Shigematsu, Toshio Shinoda, Tatsuya Syoji, Tetsuo Syoji, Kazuyuki Suzuki, Kenji Tsuchida, Hidetomo Nakamoto, Takayuki Hamano, Seiji Marubayashi, Osamu Morita, Kunio Morozumi, Kunihiro Yamagata, Akihiro YamashitaKenji Wakai, Atsushi Wada, Yoshiharu Tsubakihara

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

53 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Overview of regular dialysis treatment in Japan (as of 31 December 2005)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences