Pharmacokinetic and clinical evaluation of imipenem/cilastatin sodium in neonates and premature infants

Ryochi Fujii, Hiroshi Sakata, Fumie Inyaku, Kozo Fujita, Shizuo Maruyama, Hajime Yoshioka, Shintaro Hashira, Takeshi Tajima, Susumu Nakazawa, Hajime Sato, Akira Narita, Kimiko Matsumoto, Shinichi Nakazawa, Hidejiro Chikaoka, Masato Kamigaki, Kenji Niino, Mitsuru Osano, Tadao Oikawa, Hiroyuki Shiro, Yutaka KusumotoShiro Azagami, Keisuke Sunakawa, Yugo Ishizuka, Makoto Hori, Yoshikiyo Toyonaga, Morimasa Sugita, Kohsuke Jo, Naoichi Iwai, Youichi Taneda, Haruhi Nakamura, Tadafumi Nishimura, Kazuo Tabuki, Shigeyuki Aoki, Yutaka Kobayashi, Tsunekazu Haruta, Kan Etsu Okura, Takashi Motohiro, Masashi Aramaki, Keiko Oda, Akira Kawakami, Tatsuhiko Koga, Yasutaka Sakata, Fumio Yamashita, Jiro Yura, Nobuatsu Tsuruga, Yasuhiro Kamiya, Tatsuya Suzuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Pharmacokinetic and clinical evaluation of imipenem/cilastatin sodium in neonates and premature infants'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences