Pioneering axons regulate neuronal polarization in the developing cerebral cortex

Takashi Namba, Yuji Kibe, Yasuhiro Funahashi, Shinichi Nakamuta, Tetsuya Takano, Takuji Ueno, Akiko Shimada, Sachi Kozawa, Mayumi Okamoto, Yasushi Shimoda, Kanako Oda, Yoshino Wada, Tomoyuki Masuda, Akira Sakakibara, Michihiro Igarashi, Takaki Miyata, Catherine Faivre-Sarrailh, Kosei Takeuchi, Kozo Kaibuchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

102 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Pioneering axons regulate neuronal polarization in the developing cerebral cortex'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences