Pneumocystis jiroveci pneumonia in patients with rheumatoid arthritis treated with infliximab: A retrospective review and case-control study of 21 patients

Yukiko Komano, Masayoshi Harigai, Ryuji Koike, Haruhito Sugiyama, J. U.N. Ogawa, Kazuyoshi Saito, Naoya Sekiguchi, Masayuki Inoo, Ikuko Onishi, Hiroyuki Ohashi, Fujio Amamoto, Masayuki Miyata, Hideo Ohtsubo, Kazuko Hiramatsu, Masahiro Iwamoto, Seiji Minota, Naoki Matsuoka, Goichi Kageyama, Kazuyoshi Imaizumi, Hitoshi TokudaYasumi Okochi, Koichiro Kudo, Yoshiya Tanaka, Tsutomu Takeuchi, Nobuyuki Miyasaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

116 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Pneumocystis jiroveci pneumonia in patients with rheumatoid arthritis treated with infliximab: A retrospective review and case-control study of 21 patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences