Possible Association between Cathepsin v and the Development of Placenta Accreta Spectrum Disorders

Satoshi Matsukawa, Seiji Sumigama, Tomomi Kotani, Jingwen Wang, Rika Miki, Yoshinori Moriyama, Tomoko Nakano, Yukio Mano, Hiroyuki Tsuda, Koji Tamakoshi, Fumitaka Kikkawa

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Possible Association between Cathepsin v and the Development of Placenta Accreta Spectrum Disorders'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences