Possible prevention of uremic nausea by vitamin D receptor activators in non-dialysis patients with stage 5 chronic kidney disease

Masato Ikeda, Yoshimi Ueda, Yukio Maruyama, Keitaro Yokoyama, Takashi Yokoo, Nobuhiko Joki, Ryoichi Ando, Toshio Shinoda, Daijo Inaguma, Toshihiko Yamaka, Yasuhiro Komatsu, Fumihiko Koiwa, Toshifumi Sakaguchi, Shigeo Negi, Takashi Shigematsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Possible prevention of uremic nausea by vitamin D receptor activators in non-dialysis patients with stage 5 chronic kidney disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences