Preliminary genome-wide association study of bipolar disorder in the Japanese population

Eiji Hattori, Tomoko Toyota, Yuichi Ishitsuka, Yoshimi Iwayama, Kazuo Yamada, Hiroshi Ujike, Yukitaka Morita, Masafumi Kodama, Kenji Nakata, Yoshio Minabe, Kazuhiko Nakamura, Yasuhide Iwata, Nori Takei, Norio Mori, Hiroshi Naitoh, Yoshio Yamanouchi, Nakao Iwata, Norio Ozaki, Tadafumi Kato, Toru NishikawaAtsushi Kashiwa, Mika Suzuki, Kunihiko Shioe, Manabu Shinohara, Masami Hirano, Shinichiro Nanko, Akihisa Akahane, Mikako Ueno, Naoshi Kaneko, Yuichiro Watanabe, Toshiyuki Someya, Kenji Hashimoto, Masaomi Iyo, Masanari Itokawa, Makoto Arai, Masahiro Nankai, Toshiya Inada, Sumiko Yoshida, Hiroshi Kunugi, Michiko Nakamura, Yoshimi Iijima, Yuji Okazaki, Teruhiko Higuchi, Takeo Yoshikawa

Research output: Contribution to journalArticle

61 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Preliminary genome-wide association study of bipolar disorder in the Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences