Preventive effects of etodolac, a selective cyclooxygenase-2 inhibitor, on cancer development in extensive metaplastic gastritis, a Helicobacter pylori-negative precancerous lesion

Kimihiko Yanaoka, Masashi Oka, Noriko Yoshimura, Hisanobu Deguchi, Chizu Mukoubayashi, Shotaro Enomoto, Takao Maekita, Izumi Inoue, Kazuki Ueda, Hirotoshi Utsunomiya, Mikitaka Iguchi, Hideyuki Tamai, Mitsuhiro Fujishiro, Yasushi Nakamura, Tetsuya Tsukamoto, Kenichi Inada, Tatsuya Takeshita, Masao Ichinose

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Preventive effects of etodolac, a selective cyclooxygenase-2 inhibitor, on cancer development in extensive metaplastic gastritis, a Helicobacter pylori-negative precancerous lesion'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences