Prognostic factors of hydrops fetalis with pleural effusion

Atsushi Nakayama, Makoto Oshiro, Yasumasa Yamada, Tetsuo Hattori, Yasuhiro Wakano, Seiji Hayashi, Minoru Kokubo, Koji Takemoto, Shigeru Honda, Kuniko Ieda, Hikaru Yamamoto, Masanori Kouwaki, Kyoko Yokoi, Osamu Shinohara, Takenori Kato, Masafumi Miyata, Taihei Tanaka, Masahiro Hayakawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Prognostic factors of hydrops fetalis with pleural effusion'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences