Prognostic significance of Tryptophan catabolism in adult t-cell leukemia/lymphoma

Ayako Masaki, Takashi Ishida, Yasuhiro Maeda, Susumu Suzuki, Asahi Ito, Hisashi Takino, Hiroka Ogura, Haruhito Totani, Takashi Yoshida, Shiori Kinoshita, Tomoko Narita, Masaki Ri, Shigeru Kusumoto, Atsushi Inagaki, Hirokazu Komatsu, Akio Niimi, Ryuzo Ueda, Atae Utsunomiya, Hiroshi Inagaki, Shinsuke Iida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Prognostic significance of Tryptophan catabolism in adult t-cell leukemia/lymphoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences