Prospective cohort study of the risk of prostate cancer among rotating-shift workers: Findings from the Japan Collaborative Cohort Study

Tatsuhiko Kubo, Kotaro Ozasa, Kazuya Mikami, Kenji Wakai, Yoshihisa Fujino, Yoshiyuki Watanabe, Tsuneharu Miki, Masahiro Nakao, Kyohei Hayashi, Koji Suzuki, Mitsuru Mori, Masakazu Washio, Fumio Sakauchi, Yoshinori Ito, Takesumi Yoshimura, Akiko Tamakoshi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

287 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Prospective cohort study of the risk of prostate cancer among rotating-shift workers: Findings from the Japan Collaborative Cohort Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences