Prostate Cancer Risk in Relation to Insulin-like Growth Factor (IGF)-I and IGF-Binding Protein-3: A Nested Case-Control Study in Large Scale Cohort Study in Japan (JACC Study)

Kazuya Mikami, Kotaro Ozasa, Masahiro Nakao, Tsuneharu Miki, Kyohei Hayashi, Yoshiyuki Watanabe, Mitsuru Mori, Fumio Sakauchi, Masakazu Washio, Tatsuhiko Kubo, Koji Suzuki, Kenji Wakai, Kei Nakachi, Kazuo Tajima, Yoshinori Ito, Yutaka Inaba, Akiko Tamakoshi, Mitsuru Mori, Fumio Sakauchi, Yutaka MotohashiIchiro Tsuji, Yosikazu Nakamura, Hiroyasu Iso, Haruo Mikami, Michiko Kurosawa, Yoshiharu Hoshiyama, Naohito Tanabe, Koji Tamakoshi, Shinkan Tokudome, Shuji Hashimoto, Shogo Kikuchi, Yasuhiko Wada, Takashi Kawamura, Yoshiyuki Watanabe, Tsuneharu Miki, Chigusa Date, Kiyomi Sakata, Yoichi Kurozawa, Takesumi Yoshimura, Yoshihisa Fujino, Akira Shibata, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio

Research output: Contribution to journalArticle

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Prostate Cancer Risk in Relation to Insulin-like Growth Factor (IGF)-I and IGF-Binding Protein-3: A Nested Case-Control Study in Large Scale Cohort Study in Japan (JACC Study)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences