PTBP1-associated microRNA-1 and -133b suppress the Warburg effect in colorectal tumors

Kohei Taniguchi, Miku Sakai, Nobuhiko Sugito, Minami Kumazaki, Haruka Shinohara, Nami Yamada, Tatsushi Nakayama, Hiroshi Ueda, Yoshihito Nakagawa, Yuko Ito, Manabu Futamura, Bunji Uno, Yoshinori Otsuki, Kazuhiro Yoshida, Kazuhisa Uchiyama, Yukihiro Akao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

38 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'PTBP1-associated microRNA-1 and -133b suppress the Warburg effect in colorectal tumors'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences