Rapid Diagnosis of Human Herpesvirus 6 Infection by a Novel DNA Amplification Method, Loop-Mediated Isothermal Amplification

Masaru Ihira, Tetsushi Yoshikawa, Yoshihiko Enomoto, Shiho Akimoto, Masahiro Ohashi, Sadao Suga, Naoko Nishimura, Takao Ozaki, Yukihiro Nishiyama, Tsugunori Notomi, Yoshinori Ohta, Yoshizo Asano

Research output: Contribution to journalArticle

80 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Rapid Diagnosis of Human Herpesvirus 6 Infection by a Novel DNA Amplification Method, Loop-Mediated Isothermal Amplification'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences