Real-world outcomes and prognostic factors in patients receiving nivolumab therapy for recurrent or metastatic head and neck carcinoma

Ryusuke Hori, Shogo Shinohara, Tsuyoshi Kojima, Hiroki Kagoshima, Morimasa Kitamura, Ichiro Tateya, Hisanobu Tamaki, Yohei Kumabe, Ryo Asato, Hiroyuki Harada, Yoshiharu Kitani, Takashi Tsujimura, Keigo Honda, Kazuyuki Ichimaru, Koichi Omori

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Real-world outcomes and prognostic factors in patients receiving nivolumab therapy for recurrent or metastatic head and neck carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences