Real-world virological efficacy and safety of daclatasvir/asunaprevir/beclabuvir in patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection in Japan

Koichi Takaguchi, Hidenori Toyoda, Akemi Tsutsui, Yoshiyuki Suzuki, Makoto Nakamuta, Michio Imamura, Tomonori Senoh, Takuya Nagano, Toshifumi Tada, Yoshihiko Tachi, Atsushi Hiraoka, Kojiro Michitaka, Hiroshi Shibata, Kouji Joko, Hironao Okubo, Kunihiko Tsuji, Shintaro Takaki, Tsunamasa Watanabe, Chikara Ogawa, Kazuaki ChayamaTakashi Kumada, Masatoshi Kudo, Hiromitsu Kumada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Real-world virological efficacy and safety of daclatasvir/asunaprevir/beclabuvir in patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences