Recent progress in the ground calibration of the ASTRO-H Hard X-ray telescope (HXT-2)

Hideyuki Mori, Yuji Kuroda, Takuya Miyazawa, Hisamitsu Awaki, Yasunori Babazaki, Akihiro Furuzawa, Tatsuya Hibino, Ryo Iizuka, Kazunori Ishibashi, Toshihiro Iwase, Hideyo Kunieda, Daichi Kurihara, Hironori Matsumoto, Yusuke Miyata, Shigetaka Saji, Satoshi Sugita, Yoshio Suzuki, Sasagu Tachibana, Keisuke Tamura, Yuzuru TawaraKentaro Uesugi

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Recent progress in the ground calibration of the ASTRO-H Hard X-ray telescope (HXT-2)'. Together they form a unique fingerprint.

Mathematics

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy