Relationship between Serum Levels of Superoxide Dismutase Activity and Subsequent Risk of Cancer Mortality: Findings from a Nested Case-control Study within the Japan Collaborative Cohort Study

Truong Minh Pham, Yoshihisa Fujino, Kei Nakachi, Koji Suzuki, Yoshinori Ito, Yoshiyuki Watanabe, Yutaka Inaba, Kazuo Tajima, Akiko Tamakoshi, Takesumi Yoshimura, Mitsuru Mori, Fumio Sakauchi, Yutaka Motohashi, Ichiro Tsuji, Yosikazu Nakamura, Hiroyasu Iso, Haruo Mikami, Michiko Kurosawa, Yoshiharu Hoshiyama, Naohito TanabeKoji Tamakoshi, Kenji Wakai, Shinkan Tokudome, Shuji Hashimoto, Shogo Kikuchi, Yasuhiko Wada, Takashi Kawamura, Yoshiyuki Watanabe, Kotaro Ozasa, Tsuneharu Miki, Chigusa Date, Kiyomi Sakata, Yoichi Kurozawa, Takesumi Yoshimura, Akira Shibata, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Relationship between Serum Levels of Superoxide Dismutase Activity and Subsequent Risk of Cancer Mortality: Findings from a Nested Case-control Study within the Japan Collaborative Cohort Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences