Reproducibility and validity of a self-administered food frequency questionnaire used in the JACC Study

Chigusa Date, Mitsuru Fukui, Akio Yamamoto, Kenji Wakai, Azusa Ozeki, Yutaka Motohashi, Chieko Adachi, Naoyuki Okamoto, Michiko Kurosawa, Yuko Tokudome, Yoko Kurisu, Yoshiyuki Watanabe, Kotaro Ozasa, Shuichi Nakagawa, Noritaka Tokui, Takesumi Yoshimura, Akiko Tamakoshi, Mitsuru Mori, Yutaka Motohashi, Ichiro TsujiYosikazu Nakamura, Hiroyasu Iso, Haruo Mikami, Yutaka Inaba, Yoshiharu Hoshiyama, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Shimizu, Hideaki Toyoshima, Shinkan Tokudome, Yoshinori Ito, Shuji Hashimoto, Shogo Kikuchi, Akio Koizumi, Takashi Kawamura, Tsuneharu Miki, Kiyomi Sakata, Takayuki Nose, Norihiko Hayakawa, Akira Shibata, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio, Yoshiyuki Ohno, Tomoyuki Kitagawa, Toshio Kuroki, Kazuo Tajima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

110 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Reproducibility and validity of a self-administered food frequency questionnaire used in the JACC Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences