Safety and efficacy of edaravone in well defined patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial

Koji Abe, Masashi Aoki, Shoji Tsuji, Yasuto Itoyama, Gen Sobue, Masanori Togo, Chikuma Hamada, Masahiko Tanaka, Makoto Akimoto, Kazue Nakamura, Fumihiro Takahashi, Kazuoki Kondo, Hiide Yoshino, Koji Abe, Shoji Tsuji, Yasuto Itoyama, Gen Sobue, Masanori Togo, Chikuma Hamada, Hidenao SasakiIchiro Yabe, Shizuki Doi, Hitoshi Warita, Takashi Imai, Hiroaki Ito, Mitsumasa Fukuchi, Etsuko Osumi, Manabu Wada, Imaharu Nakano, Mitsuya Morita, Katsuhisa Ogata, Yuichi Maruki, Kimiko Ito, Osamu Kano, Mineo Yamazaki, Yuji Takahashi, Hiroyuki Ishiura, Mieko Ogino, Ryoko Koike, Chiho Ishida, Tsuyoshi Uchiyama, Kouichi Mizoguchi, Tomokazu Obi, Hirohisa Watanabe, Naoki Atsuta, Ikuko Aiba, Akira Taniguchi, Hideyuki Sawada, Takanori Hazama, Harutoshi Fujimura, Hirofumi Kusaka, Takenobu Kunieda, Hitoshi Kikuchi, Hidenori Matsuo, Hidetsugu Ueyama, Kazutoshi Uekawa, Masahiko Tanaka, Makoto Akimoto, Masaki Ueda, Aiko Murakami, Rie Sumii, Takuya Kudou, Kazue Nakamura, Kazunori Morimoto, Takatomo Yoneoka, Manabu Hirai, Kouichi Sasaki, Hidetomo Terai, Tomoko Natori, Hiroshi Matsui, Kuniko Kotani, Kaori Yoshida, Tomohisa Iwasaki, Fumihiro Takahashi, Kazuoki Kondo, Hiide Yoshino

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

653 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Safety and efficacy of edaravone in well defined patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences