SAP155-mediated splicing of FUSE-binding protein-interacting repressor serves as a molecular switch for c-myc gene expression

Kazuyuki Matsushita, Toshiko Kajiwara, Mai Tamura, Mamoru Satoh, Nobuko Tanaka, Takeshi Tomonaga, Hisahiro Matsubara, Hideaki Shimada, Rei Yoshimoto, Akihiro Ito, Shuji Kubo, Tohru Natsume, David Levens, Minoru Yoshida, Fumio Nomura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'SAP155-mediated splicing of FUSE-binding protein-interacting repressor serves as a molecular switch for c-myc gene expression'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences