Serological examination of human herpesvirus 6 and 7 in patients with coronary artery disease

Masaru Ihira, Tetsushi Yoshikawa, Junichi Ishii, Masanori Nomura, Hitoshi Hishida, Masahiro Ohashi, Yoshihiko Enomoto, Sadao Suga, Keiji Iida, Yumiko Saito, Yukihiro Nishiyama, Yoshizo Asano

Research output: Contribution to journalArticle

10 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Serological examination of human herpesvirus 6 and 7 in patients with coronary artery disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences