Serum insulin-like growth factors, insulin-like growth factor-binding protein-3, and risk of lung cancer death: A case-control study nested in the Japan Collaborative Cohort (JACC) study

Kenji Wakai, Yoshinori Ito, Koji Suzuki, Akiko Tamakoshi, Nao Seki, Masahiko Ando, Kotaro Ozasa, Yoshiyuki Watanabe, Takaaki Kondo, Yoshikazu Nishino, Yoshiyuki Ohno, M. Mori, Y. Motohashi, I. Tsuji, Y. Nakamura, H. Iso, H. Mikami, S. Hashimoto, Y. Inaba, Y. HoshiyamaH. Suzuki, H. Shimizu, H. Toyoshima, S. Tokudome, S. Kikuchi, A. Koizumi, T. Kawamura, T. Miki, C. Dale, K. Sakata, T. Nose, N. Hayakawa, T. Yoshimura, K. Fukuda, N. Okamoto, H. Shio, T. Kitagawa, T. Kuroki, K. Tajima, T. Shimamoto, H. Tanaka, S. Hisamichi, M. Nakao, T. Suzuki, T. Hashimoto, T. Ishibashi, Kunio Aoki, Haruo Sugano, Kei Nakachi, Shuji Hashimoto

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

43 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Serum insulin-like growth factors, insulin-like growth factor-binding protein-3, and risk of lung cancer death: A case-control study nested in the Japan Collaborative Cohort (JACC) study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences