Serum pepsinogen values and Helicobacter pylori status among control subjects of a nested case-control study in the JACC study

Shogo Kikuchi, Kiyoko Yagyu, Yuki Obata, Lin Yingsong, Hiroshi Yatsuya, Yoshiharu Hoshiyama, Takaaki Kondo, Kiyoshi Sakata, Tetsuya Mizoue, Noritaka Tokui, Yoshihisa Fujino, Akiko Tamakoshi, Hideaki Toyoshima, Teruo Ishibashi, Norihiko Hayakawa, Takesumi Yoshimura, Mitsuru Mori, Yutaka Motohashi, Ichiro Tsuji, Yosikazu NakamuraHiroyasu Iso, Haruo Mikami, Yutaka Inaba, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Shimizu, Kenji Wakai, Shinkan Tokudome, Yoshinori Ito, Shuji Hashimoto, Akio Koizumi, Takashi Kawamura, Yoshiyuki Watanabe, Tsuneharu Miki, Chigusa Date, Kiyomi Sakata, Takayuki Nose, Akira Shibata, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio, Yoshiyuki Ohno, Tomoyuki Kitagawa, Toshio Kuroki, Kazuo Tajima

Research output: Contribution to journalArticle

18 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Serum pepsinogen values and Helicobacter pylori status among control subjects of a nested case-control study in the JACC study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences