Short and long-term outcomes in children with suspected acute encephalopathy

Masahiro Nishiyama, Hiroaki Nagase, Tsukasa Tanaka, Kyoko Fujita, Mayumi Kusumoto, Shinsuke Kajihara, Yoshimichi Yamaguchi, Azusa Maruyama, Hiroki Takeda, Yoshiyuki Uetani, Kazumi Tomioka, Daisaku Toyoshima, Mariko Taniguchi-Ikeda, Ichiro Morioka, Satoshi Takada, Kazumoto Iijima

Research output: Contribution to journalArticle

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Short and long-term outcomes in children with suspected acute encephalopathy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences