Significance of 18 F-Fluorodeoxyglucose (FDG) Uptake in Response to Chemoradiotherapy for Pancreatic Cancer

Hiroshi Kurahara, Kosei Maemura, Yuko Mataki, Masahiko Sakoda, Satoshi Iino, Yota Kawasaki, Takaaki Arigami, Shinichiro Mori, Yuko Kijima, Shinichi Ueno, Hiroyuki Shinchi, Shoji Natsugoe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Significance of <sup>18</sup> F-Fluorodeoxyglucose (FDG) Uptake in Response to Chemoradiotherapy for Pancreatic Cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences