Smoking and drinking habits five years after baseline in the JACC Study

Miyuki Kawado, Sadao Suzuki, Shuji Hashimoto, Shinkan Tokudome, Takesumi Yoshimura, Akiko Tamakoshi, Mitsuru Mori, Yutaka Motohashi, Ichiro Tsuji, Yosikazu Nakamura, Hiroyasu Iso, Haruo Mikami, Yutaka Inaba, Yoshiharu Hoshiyama, Hiroyuki Shimizu, Hideaki Toyoshima, Kenji Wakai, Yoshinori Ito, Shogo Kikuchi, Akio KoizumiTakashi Kawamura, Yoshiyuki Watanabe, Tsuneharu Miki, Chigusa Date, Kiyomi Sakata, Takayuki Nose, Norihiko Hayakawa, Akira Shibata, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio, Yoshiyuki Ohno, Tomoyuki Kitagawa, Toshio Kuroki, Kazuo Tajima

Research output: Contribution to journalArticle

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Smoking and drinking habits five years after baseline in the JACC Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences