Staphylococcus aureus enterotoxin sensitization involvement and its association with the CysLTR1 variant in different asthma phenotypes

Hisako Matsumoto, Yoshihiro Kanemitsu, Tadao Nagasaki, Yuji Tohda, Takahiko Horiguchi, Hideo Kita, Kazunobu Kuwabara, Keisuke Tomii, Kojiro Otsuka, Masaki Fujimura, Noriyuki Ohkura, Katsuyuki Tomita, Akihito Yokoyama, Hiroshi Ohnishi, Yasutaka Nakano, Tetsuya Oguma, Soichiro Hozawa, Yumi Izuhara, Isao Ito, Tsuyoshi OgumaHideki Inoue, Tomoko Tajiri, Toshiyuki Iwata, Junya Ono, Shoichiro Ohta, Tomomitsu Hirota, Takahisa Kawaguchi, Mayumi Tamari, Tetsuji Yokoyama, Yasuharu Tabara, Fumihiko Matsuda, Kenji Izuhara, Akio Niimi, Michiaki Mishima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Staphylococcus aureus enterotoxin sensitization involvement and its association with the CysLTR1 variant in different asthma phenotypes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences