Surgical outcomes of gastroenterological surgery in Japan: Report of the National Clinical Database 2011-2017

Hiroshi Hasegawa, Arata Takahashi, Yoshihiro Kakeji, Hideki Ueno, Susumu Eguchi, Itaru Endo, Akira Sasaki, Shuji Takiguchi, Hiroya Takeuchi, Masaji Hashimoto, Akihiko Horiguchi, Tadahiko Masaki, Shigeru Marubashi, Kazuhiro Yoshida, Hiroyuki Konno, Mitsukazu Gotoh, Hiroaki Miyata, Yasuyuki Seto

Research output: Contribution to journalArticle

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Surgical outcomes of gastroenterological surgery in Japan: Report of the National Clinical Database 2011-2017'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences