Synaptic dysregulation in a human iPS cell model of mental disorders

Zhexing Wen, Ha Nam Nguyen, Ziyuan Guo, Matthew A. Lalli, Xinyuan Wang, Yijing Su, Nam Shik Kim, Ki Jun Yoon, Jaehoon Shin, Ce Zhang, Georgia Makri, David Nauen, Huimei Yu, Elmer Guzman, Cheng Hsuan Chiang, Nadine Yoritomo, Kozo Kaibuchi, Jizhong Zou, Kimberly M. Christian, Linzhao ChengChristopher A. Ross, Russell L. Margolis, Gong Chen, Kenneth S. Kosik, Hongjun Song, Guo Li Ming

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

308 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Synaptic dysregulation in a human iPS cell model of mental disorders'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences