TGF-β1 promotes lymphangiogenesis during peritoneal fibrosis

Hiroshi Kinashi, Yasuhiko Ito, Masashi Mizuno, Yasuhiro Suzuki, Takeshi Terabayashi, Fumiko Nagura, Ryohei Hattori, Yoshihisa Matsukawa, Tomohiro Mizuno, Yukihiro Noda, Hayato Nishimura, Ryosuke Nishio, Shoichi Maruyama, Enyu Imai, Seiichi Matsuo, Yoshifumi Takei

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

43 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'TGF-β1 promotes lymphangiogenesis during peritoneal fibrosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences