The CLOCK gene and mood disorders: A case-control study and meta-analysis

Taro Kishi, Reiji Yoshimura, Yasuhisa Fukuo, Tsuyoshi Kitajima, Tomo Okochi, Shinji Matsunaga, Toshiya Inada, Hiroshi Kunugi, Tadafumi Kato, Takeo Yoshikawa, Hiroshi Ujike, Wakako Umene-Nakano, Jun Nakamura, Norio Ozaki, Alessandro Serretti, Christoph U. Correll, Nakao Iwata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The CLOCK gene and mood disorders: A case-control study and meta-analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences