The efficacy of tolvaptan as a diuretic for chronic kidney disease patients

Akihito Tanaka, Takayuki Katsuno, Takenori Ozaki, Fumiko Sakata, Noritoshi Kato, Yasuhiro Suzuki, Tomoki Kosugi, Sawako Kato, Naotake Tsuboi, Waichi Sato, Yoshinari Yasuda, Masashi Mizuno, Yasuhiko Ito, Seiichi Matsuo, Shoichi Maruyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The efficacy of tolvaptan as a diuretic for chronic kidney disease patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences