The identified clinical features of Parkinson's disease in homo-, heterozygous and digenic variants of PINK1

Arisa Hayashida, Yuanzhe Li, Hiroyo Yoshino, Kensuke Daida, Aya Ikeda, Kotaro Ogaki, Atsuhito Fuse, Akio Mori, Masashi Takanashi, Toshiki Nakahara, Asako Yoritaka, Yuji Tomizawa, Yoshiaki Furukawa, Kazuaki Kanai, Yoshiaki Nakayama, Hidefumi Ito, Mieko Ogino, Yuko Hattori, Tatsuya Hattori, Yuta IchinoseYoshihisa Takiyama, Tsukasa Saito, Takashi Kimura, Hitoshi Aizawa, Hiroshi Shoji, Yuri Mizuno, Takuya Matsushita, Mitsuto Sato, Yoshiki Sekijima, Masayo Morita, Akio Iwasaki, Hirofumi Kusaka, Mikiko Tada, Fumiaki Tanaka, Yusuke Sakiyama, Takeshi Fujimoto, Yuko Nagara, Kenichi Kashihara, Hiroyuki Todo, Kouichi Nakao, Kazuhito Tsuruta, Masaaki Yoshikawa, Hideo Hara, Hiroaki Yokote, Nagako Murase, Kiyotaka Nakamagoe, Akira Tamaoka, Motonori Takamiya, Nobutoshi Morimoto, Kazuya Nokura, Tetsuharu Kako, Manabu Funayama, Kenya Nishioka, Nobutaka Hattori

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The identified clinical features of Parkinson's disease in homo-, heterozygous and digenic variants of PINK1'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences