The Japanese registry for surgery of ischial pressure ulcers: Standards-I

Hideyuki Yanagi, Hiroto Terashi, Yoshimitsu Takahashi, Katsuyuki Okabe, Katsumi Tanaka, Chu Kimura, Norihiko Ohura, Takahiro Goto, Ichiro Hashimoto, Madoka Noguchi, Junichi Sasayama, Kenichi Shimada, Ayumi Sugai, Mitsuko Tanba, Takeo Nakayama, Ryoji Tsuboi, Junko Sugama, Hiromi Sanada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Japanese registry for surgery of ischial pressure ulcers: Standards-I'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences