The Ohsaki cohort 2006 study: Design of study and prole of participants at baseline

Shinichi Kuriyama, Naoki Nakaya, Kaori Ohmori-Matsuda, Taichi Shimazu, Nobutaka Kikuchi, Masako Kakizaki, Toshimasa Sone, Fumi Sato, Masato Nagai, Yumi Sugawara, Yasutake Tomata, Munira Akhter, Mizuka Higashiguchi, Naru Fukuchi, Hideko Takahashi, Atsushi Hozawa, Ichiro Tsuji

Research output: Contribution to journalArticle

46 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The Ohsaki cohort 2006 study: Design of study and prole of participants at baseline'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences