Triazolopyrimidine derivative NK026680 and donor-specific transfusion induces CD4+CD25+Foxp3+ T cells and ameliorates allograft rejection in an antigen-specific manner

Shin Emoto, Susumu Shibasaki, Akihisa Nagatsu, Ryoichi Goto, Hitoshi Ono, Yasutomo Fukasaku, Rumi Igarashi, Takuji Ota, Moto Fukai, Tsuyoshi Shimamura, Kan Saiga, Akinobu Taketomi, Masaaki Murakami, Satoru Todo, Kenichiro Yamashita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Triazolopyrimidine derivative NK026680 and donor-specific transfusion induces CD4<sup>+</sup>CD25<sup>+</sup>Foxp3<sup>+</sup> T cells and ameliorates allograft rejection in an antigen-specific manner'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences