Ultra-high sensitivity HBsAg assay can diagnose HBV reactivation following rituximab-based therapy in patients with lymphoma

Shigeru Kusumoto, Yasuhito Tanaka, Ritsuro Suzuki, Takashi Watanabe, Masanobu Nakata, Rika Sakai, Noriyasu Fukushima, Takuya Fukushima, Yukiyoshi Moriuchi, Kuniaki Itoh, Kisato Nosaka, Ilseung Choi, Masashi Sawa, Rumiko Okamoto, Hideki Tsujimura, Toshiki Uchida, Sachiko Suzuki, Masataka Okamoto, Tsutomu Takahashi, Isamu SugiuraYasushi Onishi, Mika Kohri, Shinichiro Yoshida, Minoru Kojima, Hiroyuki Takahashi, Akihiro Tomita, Yoshiko Atsuta, Dai Maruyama, Eiji Tanaka, Takayo Suzuki, Tomohiro Kinoshita, Michinori Ogura, Ryuzo Ueda, Masashi Mizokami

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ultra-high sensitivity HBsAg assay can diagnose HBV reactivation following rituximab-based therapy in patients with lymphoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences