Usefulness of insulin detemir in Japanese children with type 1 diabetes

Kazuhiko Jinno, Tatsuhiko Urakami, Reiko Horikawa, Tomoyuki Kawamura, Nobuyuki Kikuchi, Tohru Kikuchi, Rika Kizu, Kitaro Kosaka, Haruo Mizuno, Takahiro Mochizuki, Aki Nishii, Yukashi Ohki, Shun Soneda, Shigetaka Sugihara, Toshi Tatematsu, Shin Amemiya

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Usefulness of insulin detemir in Japanese children with type 1 diabetes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences