USP40 gene knockdown disrupts glomerular permeability in zebrafish

Hisashi Takagi, Yukino Nishibori, Kan Katayama, Tomohisa Katada, Shohei Takahashi, Zentaro Kiuchi, Shin Ichiro Takahashi, Hiroyasu Kamei, Hayato Kawakami, Yoshihiro Akimoto, Akihiko Kudo, Katsuhiko Asanuma, Hiromu Takematsu, Kunimasa Yan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'USP40 gene knockdown disrupts glomerular permeability in zebrafish'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences