Validation of Modified ALBI Grade for More Detailed Assessment of Hepatic Function in Hepatocellular Carcinoma Patients: A Multicenter Analysis

Atsushi Hiraoka, Takashi Kumada, Kunihiko Tsuji, Koichi Takaguchi, Ei Itobayashi, Kazuya Kariyama, Hironori Ochi, Kazuto Tajiri, Masashi Hirooka, Noritomo Shimada, Toru Ishikawa, Yoshihiko Tachi, Toshifumi Tada, Hidenori Toyoda, Kazuhiro Nouso, Kouji Joko, Yoichi Hiasa, Kojiro Michitaka, Masatoshi Kudo

Research output: Contribution to journalArticle

27 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Validation of Modified ALBI Grade for More Detailed Assessment of Hepatic Function in Hepatocellular Carcinoma Patients: A Multicenter Analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences