γ-glutamylcysteine synthetase in escherichia coli B contains NO active site thiol

Yoshitaka Iba, Kousaku Murata, Akira Kimura

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文査読

1 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)2633-2634
ページ数2
ジャーナルAgricultural and Biological Chemistry
52
10
DOI
出版ステータス出版済み - 10-1988
外部発表はい

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 生化学、遺伝学、分子生物学(全般)
  • 農業および生物科学(全般)

引用スタイル