A genome-wide association study identifies three new risk loci for Kawasaki disease

Yoshihiro Onouchi, Kouichi Ozaki, Jane C. Burns, Chisato Shimizu, Masaru Terai, Hiromichi Hamada, Takafumi Honda, Hiroyuki Suzuki, Tomohiro Suenaga, Takashi Takeuchi, Norishige Yoshikawa, Yoichi Suzuki, Kumi Yasukawa, Ryota Ebata, Kouji Higashi, Tsutomu Saji, Yasushi Kemmotsu, Shinichi Takatsuki, Kazunobu Ouchi, Fumio KishiTetsushi Yoshikawa, Toshiro Nagai, Kunihiro Hamamoto, Yoshitake Sato, Akihito Honda, Hironobu Kobayashi, Junichi Sato, Shoichi Shibuta, Masakazu Miyawaki, Ko Oishi, Hironobu Yamaga, Noriyuki Aoyagi, Seiji Iwahashi, Ritsuko Miyashita, Yuji Murata, Kumiko Sasago, Atsushi Takahashi, Naoyuki Kamatani, Michiaki Kubo, Tatsuhiko Tsunoda, Akira Hata, Yusuke Nakamura, Toshihiro Tanaka, Jun Abe, Tohru Kobayashi, Hirokazu Arakawa, Fukiko Ichida, Yuichi Nomura, Masaru Miura, Kazuyuki Ikeda, Toshiro Hara, Ryuji Fukazawa, Shunichi Ogawa, Kenji Hamaoka, Jane W. Newburger, Annette L. Baker, Anne H. Rowley, Stanford T. Shulman, Marian E. Melish, Wilbert H. Mason, Masato Takahashi, Adriana H. Tremoulet

研究成果: Article

179 引用 (Scopus)

フィンガープリント A genome-wide association study identifies three new risk loci for Kawasaki disease' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences