A prospective observational survey on the long-term effect of ldl apheresis on drug-resistant nephrotic syndrome

Eri Muso, Masatoshi Mune, Tsutomu Hirano, Motoshi Hattori, Kenjiro Kimura, Tsuyoshi Watanabe, Hitoshi Yokoyama, Hiroshi Sato, Shunya Uchida, Takashi Wada, Tetsuo Shoji, Tsukasa Takemura, Yukio Yuzawa, Satoru Ogahara, Satoshi Sugiyama, Yasuhiko Iino, Soichi Sakai, Yousuke Ogura, Susumu Yukawa, Yoshiki NishizawaNoriaki Yorioka, Enyu Imai, Seiichi Matsuo, Takao Saito

研究成果: Article

16 引用 (Scopus)

フィンガープリント A prospective observational survey on the long-term effect of ldl apheresis on drug-resistant nephrotic syndrome' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences